Connecting Group Logga berdvid genomskinlig.

möten matchning

Vi erbjuder B2B på flera sätt

Företagsmatchning, med framgångsrika möten

över läns och landsgränser.

b2b bro

Handel och etableringsbro mellan Svenska och Makedonska företag.