Connecting Group Logga berdvid genomskinlig.

VÄLKOMMEN TILL NÄTVERKET :

MatchMore

Nätverket

Nätverket som skapar möjligheter för samverkan stiftelse företag och projekt,
 lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Vi samverkar både i och utanför vår branch.
Bara fantasin (och vissa lagar) sätter gränser.
Till vår hjälp har vi MatchMore matchningsdatabas som automatiskt matchar företa, stiftelser och projekt. Med MatchMore kan du finna den stiftelse, företag eller det projekt du söker utifrån matchning med ert syfte, ändamål och verksamhet.

I samverkan med varandra gör vi världen lite bättre.