Connecting Group Logga berdvid genomskinlig.

projektfinansiering

Att skriva en ansökan och söka projektfinansiering ur Svenska fonder & stiftelser är betydligt enklare process än att söka projektmedel från EU. Vi utbildar dig och guidar hela vägen från idé till färdig ansökan. 
Du lär dig hur du skriver och var du hittar fonder & stiftelserna och vad som gör skillnaden och ökar chanserna till beviljad
ansökan.

online utbildning

Att skriva projektansökan
I utbildningen ingår:

 • utvecklande av projektidé
 • ändamålsvinkling av projektidé
 • Hitta rätt fonder/stiftelser eller EU medel att sök
 • att skriva projektansökan
 • kunskap om ansökningsprocessen för större chans till  beviljade medel
 • personlig feedback 
 • kursbok, material & fika 
 • Möte/koppling med andra företag/idéer
Pris från 1 695 inkl. moms

Kursrubriker

 • Historik
 • Utveckling/egenskaper entreprenören & företaget.
 • Vission entreprenör & företag
 • SMARTa mål
 • Benchmark & omvärldsanalys
 • Ändamål, behovs & kundanalyser
 • Hitta rätt fond & stiftelse/genomgång av databaser.
 • Projektplan, med bakgrund, syfte & mål
 • Nuläge, avgränsning, indikatorer.
 • Organsiation, kommunikation & nätverk.
 • Aktivitetsplan, AP & Gantt
 • Budget
 • Swot, risk intressentanalyser.
 • Miljö, spridning & jämstäldhetsplaner.
 • Att skicka in ansökan som gör skillnad.