Connecting Group Logga berdvid genomskinlig.

VÄLKOMMEN TILL NÄTVERKET :

 MATCH MORE

Nätverket

Nätverket som skapar möjligheter för samverkan stiftelse företag och projekt,
 lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Vi samverkar både i och utanför vår branch.
Bara fantasin (och vissa lagar) sätter gränser.

I samverkan med varandra gör vi världen lite bättre.

We help. You do the job.