Connecting Group Logga berdvid genomskinlig.

VÄLKOMMEN TILL NÄTVERKET :

Connecting

 FOR GOOD

Nätverket

Nätverket skapar möjligheter för samverkan stiftelse till stiftelse företag till stiftelse, företag till företag, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Vi samverkar både i och utanför vår branch. Bara fantasin (och vissa lagar) sätter gränser.

I samverkan med varandra gör vi världen lite bättre.

We help. You do the job.

Vi skapar möjligheter för samverkan stiftelse till stiftelse företag till stiftelse, företag till företag, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Vi samverkar både i och utanför vår branch.
Bara fantasin (och vissa lagar) sätter gränser.
Samverkan med varandra gör vi världen lite bättre.

We help. You do the job.

8 event/ år
Generellt fokus på stiftelse och företagssamverkan, tillämpning, utbildning och samhällsbevakning.
Mingel och möten med etablerade stiftelser, investerare, mfl.
Föredragshållare från tex kända stiftelser, mfl
 

Fokus är att följa aktuella frågor kring stiftelse gärna i samverkan med bolag.
I SVerige idag finns det ca 18 000 stiftelser som alla har unika syften, ändamål och projekt. 
Vi belyser projekt och intervjuar givare av medel globalt.
Det finns ca 32 länder med stiftelser, avsikten är att koppla oss samman med alla länderna så att syfte kan möta lönsamhet med fokus på Connecting for Good!

Viktigt att du som förvaltare och medlem i en styrelse utbildas kontinuerligt så att du kan dra fördel av tillämpning kring stiftelse och stiftelse ägda bolag.

Revisor och skatteexperter håller workshops.
 

Stiftelser och bolag erbjuds matchmaking i syfte att samverka, skapa projekt, utveckla partnerskap.

Företagens verksamheter av tjänster och produkter matchas till stiftelsernas behov av att stödja utveckling.
 

För att möta aktörer i samma eller liknande brancher eller för att nå det område du är intressead av att samverka i, delar vi in alla medlemmar i kluster och kan även mötasenskilt i dessa grupper.

Våra kluster: Miljö/Agro - Hälsa/Idrott - Utbildning/Forskning -Energi/Indistri/Teknik - Kultur -