Connecting Group Logga berdvid genomskinlig.

donationer önskas

Till alla CSR medvertna företag, stiftelser, fonder, eller andra intressenter som brinner för människor och utveckling som för Sverige framåt. Nedan finner ni exempel på projekt och stiftelser som önskar hjälp med donationer.

Kalender upprop / event

INSAMLINGSSTIFTELSEN
Hållbar utveckling i utsatta miljöer

Stiftelsens syfte är att samla in och dela ut medel till aktiviteter son kan bidra till hållbar tillväxt i utsatta miljöer. Vi intresserar oss för nya lösningar och ny teknik som kan bidra till att göra verksamheter mer hållbara för individer och samhället i stort. 

INSAMLINGSSTIFTELSEN
HJÄRTAT I SVERIGE

Insamlingsstiftelsen Heart of Sweden har som huvudsakligt syfte att främja kunskap och kompetens kring hälsa och miljö för att skapa ett kulturellt, socialt och hållbart samhälle. Samt till vetenskaplig forskning inom dessa områden. Heart of Sweden är en samlande kraft för att främja en god utveckling hos ungdomar i ett öppet samhälle.

UPPROP 27/9 kl 14.00
St:Jörgens park / Göteborg

INSAMLINGSSTIFTELSEN
HoppetS Allians

Insamlingsstiftelsen vill främja lokala Communitycenter och på så sätt stötta civilsamhället med socialutveckling och därmed demokrati”
Att aktivt söka donationer för att stödja projekt som vill förändra vardagen för utsatta områden i Göteborg. Att motverka kriminalitet med att främja kreativa mötesplatser som ger utrymme för utbildning, kultur, idrott och en samvaro på lika villkor dit alla är välkomna!

LÖFGRENS
INSAMLINGSSTIFTELSE

Stiftelsen ämnar att med insamlade medel stödja rogivande miljöer och omgivningar där barn, ungdomar och islandshästar ska få umgås med varandra och lära sig förstå varandras egenskaper i syfte att nå ett gemensamt lärande och utveckling.

UPPROP 25/9 kl 
Raudhetta gård / Lindome

inter matte

Matematikhjälpprogrammet inter matte för högstadiet som nått stor framgång utvecklas nu för låg & mellanstadiet."

Inter Matte
Kontakt: Martin Jeppson
martin@intereducation.se

INSAMLINGSSTIFTELSEN
ETT VÄRDIGT LIV

Stiftelsens syfte är att samla in medel för att erbjuda ekonomiskt bistånd och främja hjälpverksamhet för att underlätta vardagen eller i övrigt stödja funktionshindrade personer enligt LSS-lagstiftningens definition.

INSAMLINGSSTIFTELSEN
VISLY-visdom & Lycka

Stiftelsen Visdom och Lycka drivs i en filantropisk och altruistisk inriktning.
Stiftelsen Visdom och Lycka  vill skapa möjligheter och en plattform för en bättre, tryggare värld och framtid
Vi vill påskynda utvecklingen genom att utbilda den enskilde individen, ge redskap till ett friare tänkande och möjlighet att se lösningar för en hållbar framtid. 

INSAMLINGSSTIFTELSEN
HALMSTAD LIVE

Rörelserik är en insamlingsstiftelse som gör det möjligt att för barn och ungdomar att göra just det - röra på sig mer. Vi är övertygade om att när de rör på sig mer så mår de mycket bättre.

INSAMLINGSSTIFTELSEN
Smartliving & smart hållbar utveckling & tillväxt

Stiftelsens ledstjärna är att bygga en trygg och hållbar framtid där vi alla tillsammans arbetar för att maximera de positiva effekterna på lokal ekonomi, natur, sysselsättning och livskvalitén för alla

INSAMLINGSSTIFTELSEN
Innovator - innovation och nyföretagande, byggnadsvård

Stiftelsens syfte är att skapa ett center för bygginnovation och ett levande attraktivt entreprenörs Sverige

INSAMLINGSSTIFTELSEN
HÅLLBAR IDROTT PÅ LIKA VILLKOR

Stiftelsen ska, med insamlade medel, ekonomiskt, genom rådgivning eller i övrigt stödja företag, föreningar och privatpersoner som presenterar eller arbetar med innovativa projekt eller utvecklingsidéer inom svensk och europeisk idrott

INSAMLINGSSTIFTELSEN
RÖRELSERIK

Rörelserik är en insamlingsstiftelse som gör det möjligt att för barn och ungdomar att göra just det - röra på sig mer. Vi är övertygade om att när de rör på sig mer så mår de mycket bättre.

INSAMLINGSSTIFTELSEN
för LOKAL UTVECKLING

Stiftelsen ska, med insamlade medel, ekonomiskt, genom rådgivning eller i övrigt stödja företag/organisationer och privatpersoner som presenterar eller arbetar med innovativa projekt eller utvecklingsidéer. Medel ska delas ut till företag/organisationer och privatpersoner för att hjälpa dem att långsiktigt utveckla sina idéer och verksamheter för att på så sätt skapa ett bättre företagsklimat och fler företag och arbetstillfällen i samhället. . 

INSAMLINGSSTIFTELSEN
FÖR VÄLMÅENDE; UTVECKLING & TILLVÄXT

Rörelserik är en insamlingsstiftelse som gör det möjligt att för barn och ungdomar att göra just det - röra på sig mer. Vi är övertygade om att när de rör på sig mer så mår de mycket bättre.

UPPROP 26/9 kl 18,30
Radisson Blu / Helsingborg

INSAMLINGSSTIFTELSEN
Love it, live it, give it

Stiftelsen ämnar motverka inaktivitet och de problem det leder till hos individer så som övervikt och annan ohälsa. Stiftelsen skall främja insatser som ökar medvetenheten kring, utbildar inom eller på annat sätt hjälper personer minska sin inaktivitet. Stiftelsen skall även ge stöd åt personer som vill minska sin inaktivitet. Stiftelsen främjar främst Göteborg med omnejd.

En gamifierad viriuell värld för tonåringar där man lär sig bli en schysst medmänniska. Friendbase vill motverka det hårda klimat som ibland råder på nätet.
Kontaktperson:     Deborah Lygonis              
Epost:                debbie@friendbase.com